Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

1 Hàn Quốc 2 2 0 0 9 1 8 6
2 Indonesia 2 2 0 0 7 1 6 6
3 Jordan 2 2 0 0 5 2 3 6
4 Peru 2 1 1 0 4 1 3 4
5 Uganda 3 1 1 1 5 6 -1 4
6 Bolivia 1 1 0 0 5 0 5 3
7 Nicaragua 1 1 0 0 4 0 4 3
8 Algeria 1 1 0 0 3 0 3 3
9 Uzbekistan 1 1 0 0 3 0 3 3
10 Bahrain 1 1 0 0 3 1 2 3
11 Kuwait 1 1 0 0 2 0 2 3
12 Rwanda 2 1 0 1 3 2 1 3
13 Colombia 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Nepal 1 1 0 0 1 0 1 3
15 Suriname 1 1 0 0 1 0 1 3
16 Guinea 2 1 0 1 2 3 -1 3
17 Gabon 1 0 1 0 1 1 0 1
18 Mauritania 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Panama 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Iceland 2 0 1 1 2 6 -4 1
21 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
34 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
35 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
50 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
51 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
70 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
77 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
105 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
137 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
146 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
147 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
151 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
152 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
164 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Honduras 1 0 0 1 1 2 -1 0
178 Barbados 1 0 0 1 0 1 -1 0
179 Mauritius 1 0 0 1 0 1 -1 0
180 New Zealand 1 0 0 1 1 3 -2 0
181 Libya 1 0 0 1 0 2 -2 0
182 Ghana 1 0 0 1 0 3 -3 0
183 Jamaica 1 0 0 1 0 3 -3 0
184 South Sudan 2 0 0 2 1 5 -4 0
185 Belize 1 0 0 1 0 4 -4 0
186 Moldova 2 0 0 2 2 7 -5 0
187 Trinidad & T. 1 0 0 1 0 5 -5 0
188 Đông Timo 2 0 0 2 1 7 -6 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm